Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kwiecień 2018

Omdlenia to częsta dziecięca przypadłość. Jednak omdlenia kardiogenne występują rzadko, przy czym są poważnym problemem diagnostycznym i terapautycznym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz wewnątrz numeru.

Luty 2018

Nawracające zapalenie migdałków to najczęstsze następstwo infekcji górnych dróg oddechowych. Niestety, bardzo łatwo pomylić je z o wiele poważniejszą gorączką nawrotową. Jak odróżnić te dolegliwości? Odpowiedź na to, jak i na inne pytania znajdziesz...

Grudzień 2017

Szczepienia to temat budzący nieustanne zainteresowanie. W grudniowym wydaniu wyjaśniamy, czy lekarz ma prawo odmowy przyjęcia małego pacjenta ze względu na zaległości w tej kwestii. Rozwiejemy Twoje wątpliwości!

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Studium przypadków

Zapalenia trzustki u dzieci

Zapalenie trzustki u dzieci i młodzieży to choroba nie zawsze właściwie rozpoznawana, częstość jej występowania wydaje się niedoszacowana. W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się wzrost częstości występowania zapaleń trzustki u dzieci szacowaną obecnie...

Andrzej Stawarski | 20 czerwca 2018

Pediatria interdyscyplinarna
Prawo i dokumentacja

Odmowa zgody na leczenie dziecka w sytuacji zagrożenia jego...

Warunkiem koniecznym dla działań lekarza jest zgoda pacjenta (art. 32 i n. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 15...

Anna Popławska , Tomasz Murgrabia | 9 czerwca 2018

Dziecko w szpitalu

Pobyt dziecka w szpitalu to sytuacja niezwykle stresująca. Szereg uprawnień pozwala jednak zminimalizować silne emocje z tym zwi...

Anna Popławska | 7 czerwca 2018

Święta prawie jak w domu

Święta Bożego Narodzenia to święta niezwykłe, wyjątkowe. Pachną świerkiem bożonarodzeniowego drzewka, czerwonym barszczem, smażo...

Maryla Serafinowicz | 31 maja 2018

Prawny aspekt stosowania leków poza wskazaniami w pediatrii...

Stosowanie leków poza wskazaniami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego [1] (dalej w skrócie: ChPL) od dawna stanowi...

Anna Popławska , Tomasz Murgrabia | 28 maja 2018